0535 308 68 74 / Info@mayadali.com.tr

Trafik Sigortası

Trafik sigortası

Zorunlu Trafik Sigortası, aracınızın üçüncü şahıslara vereceği zararlara karşı sorumluluklarınızı güvence altına alıyor.Ayrıca Zorunlu Trafik Sigortası ile ticari araç kazalarında yolcuların başına gelebilecek zararlar da koruma altında!Sigortacı, poliçede tanımlanan motorlu aracın işletilmesi sırasında, bir kimsenin ölümüne veya yaralanmasına veya bir şeyin zarara uğramasına sebebiyet vermiş olmasından dolayı, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre işletene düşen hukuki sorumluluğu, zorunlu sigorta limitlerine kadar temin eder. Bu sigorta, şehirlerarası veya uluslar arası yolcu taşıyan ve sigorta sözleşmesinde kayıtlı bulunan yolcuların, sürücülerin ve yardımcıların taşımacılık hizmetinin başlangıcından bitimine kadar, mola ve duraklamalar dahil geçen yolculuk süresi içerisinde maruz kalacakları her türlü kazaların sonuçlarına karşı teminat verir. Her bir motorlu kara taşıtı için ayrı poliçe düzenlenir. Poliçe kanunen zorunlu olup primi peşin ödenmek zorundadır.

  • Meydana gelen bir kazada zararın önlenmesi veya azaltılması amacıyla, sigorta ettirenin yapacağı makul ve zorunlu masraflar sigortacı tarafından karşılanır

  • Üçüncü şahısların bedeni veya maddi zarara uğramasına sebebiyet vermeniz halinde size yöneltilebilecek hukuki sorumluluklarınızı güvence altına alır.

  • risklere karşı genişletilmiş kasko teminatları ile sigorta güvencesi altına alan, hasar onarımlarımı üstlenir.

  • Motorlu motorsuz taşıtlarla çarpışması sonucu oluşacak zararlar,
  • Üçüncü kişiler veya fiil ehliyeti olmayan kişiler tarafından verilebilecek çarpma dışındaki zararlar,
  • Otomobilinizin veya parçalarının çalınması veya çalınmaya teşebbüs edilmesi sonucu uğrayacağı zararlar,